Vijeće roditelja

Vijeće roditelja za šk. god. 2018./2019.

1.a – Ana Kuba

1.b – Snježana Glavaš

2.a – Rajka Alfreider Horvat

2.b – Lidija Bilić-Zulle

3.a – Mate Drmić – zamjenik

3.b – Sanja Ćosić

4.a – Maja Gligora Marković

4.b – Ivana Požar Matijašić – predsjednica