Vijeće roditelja

Članovi vijeća roditelja za šk. god. 2021./2022.:

1.a Andrea Roknić Bežanić
1.b Nenad Barić
2.a Sanjin Vičić
2.b Marin Belavić
2.c Katarina Badurina
3.a Goran Uršić
3.b Ines Radošević Medvidović
4.a Ana Kuba
4.b Snježana Glavaš
5.a Rajka Alfreider Horvat
5.b Lidija Bilić Zulle
6.a Mate Drmić
6.b Danica Čargonja
7.a Ivana Capan
7.b Duje Vukas