Vijeće roditelja

Vijeće roditelja za šk. god. 2018./2019.

1.a – Goran Uršić

1.b – Marko Savić

2.a – Ana Kuba

2.b – Snježana Glavaš

3.a – Rajka Alfreider Horvat

3.b – Lidija Bilić-Zulle

4.a – Mate Drmić

4.b – Sanja Ćosić

5.a – Maja Gligora Marković

5.b – Suzana Bulić

Letak Vijeća roditelja: Letak Vijeća roditelja