Tjedna poruka vjeroučitelja

Misao5

“Crkva je majka koja ne dopušta sve, ali sve oprašta. Svijet sve dopušta, ali ništa ne oprašta.”

Postoji priča o jednom viskom otoku usred oceana koji je bio omeđen zidinama kako bi se djeca mogla nesmetano igrati po cijelom otoku. No jednoga su dana zaključili da su zidovi sputavajući, te su ih srušili. Djeca su se tada, u strahu od pada, zgurala u središte otoka i njihove su igre postale dosadne i statične. Ne idimo za svijetom koji nas tapša po ramenu dok se valjamo u blatu grijeha. Veselje koje svijet daje prolazno je, ali radost koju obećava Krist neizmjerna je i vječna!

misao4

“Brojne su zablude današnjeg vremena centripetalne, nasuprot njima kršćanstvo je bilo i ostalo centrifugalno!”

Naviru bujice novih “proroka”, gurua, životnih učitelja s idejama koje nas same stavljaju u središte svemira. Nekoć je čovjek mislio da se sve vrti oko Zemlje, danas je upao u zabludu da se cijeli svijet vrti oko njega samog. Kršćanstvo nas uči da izlazimo iz sebe, ako se želimo nazivat Kristovima valja nam činiti ono što On čini za nas; danomice izgarati za druge!

riba

Neživa stvar lako “pliva” nizvodno, samo ono živo može se oduprijeti i plivati uzvodno.

Kršćanstvo je uvijek bilo plivanje protiv struje. Za uzdići se prema Bogu potreban je stalan trud. Kada se čovjek ne trudi oko duhovnog rasta, on tada ne stoji na mjestu nego strjelovito stagnira. Bog daje snagu i talente. Iskoristimo ih za uspinjanje prema Njemu, a ne za uživanje u prolaznom dok nas rijeka/život ne odnese.

ben-white-4K2lIP0zc_k-unsplash

“Poniznost je majka svih divova”

Isus nas potiče da se borimo kako bismo ušli na uska vrata. Promatrajući svece uviđamo da je malenost najsigurnija ulaznica za Raj. Trudimo se za života ne gledati ljude “s visoka”, već smatrajmo sebe najmanjima i Bog će nas uzvisiti u posljednji dan.

misao1

Teško je bit lagan, a lagano je biti težak. (G.K. Chesterton)

U nebo lete svetci, jer su za života njihove duše bile lagane. Blago siromasima duhom poručuje nam Isus. Ako se želimo vinuti u raj, za života se treba osloboditi svog propadljivog zlata i srebra koje nas je prikovalo za zemlju.