Izvannastavne aktivnosti

U sklopu izvannastavnih aktivnosti, u školskoj godini 2017./2018., učenici su uključeni u aktivnosti/grupe:

DRAMSKA GRUPA –  Marta Žambok i Marijana Miškulin

LIKOVNA GRUPA “EKO-ART” – “Eko art” – Martina Simonetti

MALI ISTRAŽIVAČI–  s. Ema Škriljevečki

SPORTSKA GRUPA –  Tonka Babić

BIBLIJSKO MOLITVENA GRUPA–  Petra Štokić

ENGLESKA IGRAONICA –  Ivana Vojtek

PAVLIŠIĆEVI NOVINARI – Jure Kaurloto

ZBOR KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE „JOSIP PAVLIŠIĆ“ – Sandra Vagaja

PLESNA SKUPINA „KRILA“ – Morena Poljančić

ŠAH – Marija Brezac i Marko Grizelj

DOMAĆINSTVO – Ivana Bruketa i Lara Pecman

KAZALIŠTE SJENA – Barbara Stipetić

MEDIJSKA SKUPINA – Andreja Matošević

Kroz cijelu nastavnu godinu učenici će kroz različite aktivnosti, vježbe i sadržaje svjetovne i duhovne tematike, usvajati nova znanja, bogatiti postojeća i oplemenjivati zajedništvo Škole i zajednice u kojoj žive, uče i rade. Aktivnim i redovitim sudjelovanjem u odabranoj aktivnosti, učenici će uz učenje aktivno bogatiti svoju maštu i kreativnost, kao i svakodnevne radne navike i odgovornost.

Obradom različitih sadržaja u kojima se naglasak stavlja na promicanje temeljnih vrijednosti: ljubavi, prijateljstva, obitelji, zajedništva i vjere, nastoji se kod učenika potaknuti življenje istih vrijednosti u svakodnevnom životu.

Učenici se tijekom godine pripremaju za razne priredbe u Školi (Dan škole, Božićna priredba, priredba za kraj godine), ali i izvan Škole.