Kalendar rada

Nastavna godina počinje 6. rujna 2021. godine i završava 21. lipnja 2022. godine.
Prvo polugodište traje od 6. rujna do 23. prosinca 2021. godine.
Drugo polugodište traje od 10. siječnja do 21. lipnja 2022. godine.

  • Jesenski odmor traje od 2. do 3. studenoga 2021. godine.
  • Prvi dio zimskoga odmora traje od 24. prosinca 2021. do 7. siječnja 2022. godine.
  • Drugi dio zimskoga odmora traje od 21. do 25. veljače 2022. godine
  • Proljetni odmor traje od 14. do 22. travnja 2022. godine.