Produženi boravak

PRODUŽENI BORAVAK

Mjesto gdje učenik uči, istražuje, komunicira, stvara i kreira možemo nazvati cjelodnevnom školom. Sedamdesetih godina prošlog stoljeća u Rijeci je započeo takav princip rada škole uvođenjem Produženog boravka. Zbog cjelodnevnih obaveza roditelja škola kao organizirana društvena ustanova preuzima ulogu odgajanja i socijalne zaštite djece, organizacije slobodnog vremena i praćenja djece.

Cilj ovakvog programa je ponuditi djetetu različite sadržaje (važne za razvoj njihove osobnosti i individualnosti), razvijati socijalne vještine djeteta te ih pripremiti za cjeloživotno učenje, tj. naučiti ih kako učiti. Važan je potpun i harmoničan razvoj djeteta u skladu katoličkog odgoja. U radu produženog boravka izmjenjuju se različiti načini organizacije i oblici rada kao što su: timsko i suradničko učenje, učenje kroz igru, problemska, terenska, istraživačka i projektna nastava, izvannastavne aktivnosti i sl.

Produženi boravak u Katoličkoj osnovnoj školi je obvezan i izdvaja se po tome što se poseban naglasak stavlja na duhovnu dimenziju svakog djeteta. Pomaže djetetu da uz nauk Božje riječi shvati važnost ljubavi, pravednosti i poštovanja prema sebi i prema drugima.

Raspored aktivnosti učenika u Produženom boravku

Organizirano slobodno vrijeme provodit će se kroz sljedeća područja:

  • Jezično – komunikacijsko (15%)
  • Kulturno – umjetničko (15%)
  • Matematičko – logičko / znanstveno – tehnološko (10%)
  • Tjelesno – zdravstveno (20%)
  • Socijalizacija, odnos prema sebi, zdravlju, okolini i radnim obavezama (20%)
  • Prema odabiru škole (20%) – specifičnosti škole

Dnevni red Produženog boravka:

12:15 – 13:15 Ručak i odmor

13:15  – 15:00 Ponavljanje, uvježbavanje i učenje

15:00 – 15:15 Molitva i užina

15:15 – 16:00 Organizirano slobodno vrijeme, izvannastavne aktivnosti, izvanškolske aktivnosti

16:00              Odlazak

16:00 – 16:45 Dežurstvo