Razredi

1.A – UČITELJICE:

 • Sandra Vagaja
 • Marina (s. Ema) Škriljevečki

1.B – UČITELJICE:

 • Marta Žambok
 • Ivana Oštarić

2.A – UČITELJICE:

 • Marijana Janeš
 • Tamara Franić Jukić (Zamjena za Laru Pecman)
 • Jelena Mandić (stručno usavršavanje)

2.B – UČITELJI/CE:

 • Marko Grizelj
 • Danijela Stojaković

3.A – UČITELJICE:

 • Morena Poljančić
 • Anamarija Kos (Zamjena za Mariju Brezac)

3.B – UČITELJICE:

 • Ivana Bruketa
 • Barbara Stipetić

4.A – UČITELJI/CE:

 • Marijanu Miškulin
 • Jure Kaurloto

4.B – UČITELJICE:

 • Martina Simonetti
 • Tonka Babić

5.A – RAZREDNICI

 • Katija Vrban
 • Natali Dujmović (zamjena)

5.a tjedan b 5.a tjedan a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.B – RAZREDNICI

 • Simona Kramar
 • Duje Vukušić (zamjena)

5.b tjedan b 5.b tjedan a (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predsjednici razreda, zamjenici i predstavnici u Vijeću učenika