Razredi

1.A – UČITELJICE:

 • Marijana Janeš
 • Lara Pecman
 • Jelena Matanović (stručno usavršavanje)

1.B – UČITELJI:

 • Marko Grizelj
 • Danijela Stojaković

2.A – UČITELJICE:

 • Marija Brezac
 • Morena Poljančić

2.B – UČITELJICE:

 • Ivana Bruketa
 • Barbara Stipetić

3.A – UČITELJI:

 • Marijana Miškulin – Ivana Radošević (zamjena)
 • Jure Kaurloto

3.B – UČITELJICE:

 • Martina Simonetti
 • Tonka Babić

4. A – UČITELJICE:

 • Sandra Vagaja
 • Marina (s. Ema) Škriljevečki

4. B – UČITELJICE:

 • Marta Žambok
 • Ivana Oštarić