Školski odbor

ŠKOLSKI ODBOR

Članovi školskog odbora: Članovi školskog odbora

Skraćeni zapisnik 21. sjednice Školskog odbora – 13. 9. 2017. – Skraćeni zapisnik 21. sjednice Školskog odbora – 13. 9. 2017.

Skraćeni zapisnik 22. sjednice Školskog odbora – 27. 9. 2017. – Skraćeni zapisnik 22. sjednice Školskog odbora – 27. 9. 2017.

Skraćeni zapisnik 23. sjednice Školskog odbora – 23. 10. 2017. – Skraćeni zapisnik 23. sjednice Školskog odbora – 23. 10. 2017.

Skraćeni zapisnik 24. sjednice Školskog odbora – 31. 10. 2017. – Skraćeni zapisnik 24. sjednice Školskog odbora – 31. 10. 2017.

Skraćeni zapisnik 25. sjednice Školskog odbora – 7. 12. 2017. – Skraćeni zapisnik 25. sjednice Školskog odbora – 7. 12. 2017.