Školski odbor

ŠKOLSKI ODBOR

Članovi školskog odbora: Članovi školskog odbora

Skraćeni zapisnik 21. sjednice Školskog odbora – 13. 9. 2017. – Skraćeni zapisnik 21. sjednice Školskog odbora – 13. 9. 2017.

Skraćeni zapisnik 22. sjednice Školskog odbora – 27. 9. 2017. – Skraćeni zapisnik 22. sjednice Školskog odbora – 27. 9. 2017.

Skraćeni zapisnik 23. sjednice Školskog odbora – 23. 10. 2017. – Skraćeni zapisnik 23. sjednice Školskog odbora – 23. 10. 2017.

Skraćeni zapisnik 24. sjednice Školskog odbora – 31. 10. 2017. – Skraćeni zapisnik 24. sjednice Školskog odbora – 31. 10. 2017.

Skraćeni zapisnik 25. sjednice Školskog odbora – 7. 12. 2017. – Skraćeni zapisnik 25. sjednice Školskog odbora – 7. 12. 2017.

Skraćeni zapisnik 26. sjednice Školskog odbora – 20. 12. 2017. – Skraćeni zapisnik 26. sjednice Školskog odbora – 20. 12. 2107.

Skraćeni zapisnik 27. sjednice Školskog odbora – 7. 2. 2018. – Skraćeni zapisnik 27. sjednice Školskog odbora – 7. 2. 2018.

Skraćeni zapisnik 28. sjednice Školskog odbora – 21. 3. 2018. – Skraćeni zapisnik 28. sjednice Školskog odbora – 21. 3. 2018.

Skraćeni zapisnik 29. sjednice Školskog odbora – 11. 5. 2018. – Skraćeni zapisnik 29. sjednice Školskog odbora – 11. 5. 2018.

Skraćeni zapisnik 30. sjednice Školskog odbora – 23. 5. 2018. – Skraćeni zapisnik 30. sjednice Školskog odbora – 23. 5. 2018.

Skraćeni zapisnik 31. sjednice Školskog odbora – 4. 7. 2018. – Skraćeni zapisnik 31. sjednice Školskog odbora – 4. 7. 2018.

Skraćeni zapisnik 32. sjednice Školskog odbora – 6. 7. 2018. – Skraćeni zapisnik 32. sjednice Školskog odbora – 6. 7. 2018

Skraćeni zapisnik 33. sjednice Školskog odbora – 13. 9. 2018. – Skraćeni zapisnik 33. sjednice Školskog odbora – 13. 9. 2018.

Skraćeni zapisnik 34. sjednice Školskog odbora – 5. 10. 2018. – Skraćeni zapisnik 34. sjednice Školskog odbora – 5. 10. 2018.

Skraćeni zapisnik 37. sjednice Školskog odbora – 19. 11. 2018. – Skraćeni zapisnik 37. sjednice Školskog odbora – 19. 11. 2018.

Skraćeni zapisnik 38. sjednice Školskog odbora – 3. 12. 2018. –   Skraćeni zapisnik 38. sjednice Školskog odbora – 3. 12. 2018.

Skraćeni zapisnik 39. sjednice Školskog odbora – 5. 12. 2013. – Skraćeni zapisnik 39. sjednice Školskog odbora – 5. 12. 2018.

Skraćeni zapisnik 40. sjednice Školskog odbora – 20. 12. 2018. –  Skraćeni zapisnik 40. sjednice Školskog odbora – 20. 12. 2018.

Skraćeni zapisnik 41. sjednice Školskog odbora – 24. 1. 2019. –  Skraćeni zapisnik 41. sjednice Školskog odbora – 24. 1. 2019. 

Skraćeni zapisnik 42. sjednice Školskog odbora – 21. 2. 2019. – Skraćeni zapisnik 42. sjednice Školskog odbora – 21. 2. 2019.

Skraćeni zapisnik 43. sjednice Školskog odbora – 6. 3. 2019. – Skraćeni zapisnik 43. sjednice Školskog odbora – 6. 3. 2019.

Skraćeni zapisnik 44. sjednice Školskog odbora – 19. 3. 2019. – Skraćeni zapisnik 44. sjednice Školskog odbora – 19. 3. 2019.