Školski odbor

 

ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA KATOLIČKE OSNOVNE ŠKOLE „JOSIP PAVLIŠIĆ“

Članovi Školskog odbora:

1. Marta Žambok – predstavnica Učiteljskog vijeća (predsjednica Školskog odbora)

2. Danijela Perić-Kosović – predstavnica Učiteljskog vijeća

3. Maja Gligora Marković – predstavnik Vijeća roditelja

4. Ivan Milardović – predstavnik osnivača

5. Ksenija Rukavina Kovačević – predstavnica osnivača

6. Marko Kolić – predstavnik osnivača (zamjenik predsjednice Školskog odbora)

7. Zorica Janković – predstavnica osnivača