Početak nastavne godine

bell_1Nastavna godina počinje 9. rujna 2019. godine.

Raspored prvog nastavnog dana bit će objavljen 5. rujna 2019. godine.