Stručni skup – trajna formacija, Rijeka

IMG-999e6fb58d5f9b0bd8ca42ffb0ccb97e-VOvogodišnji Stručni skup – godišnja formacija svih djelatnika katoličkih škola, održana je u Katoličkoj osnovnoj školi 16. listopada 2020., s dodatkom 21. listopada 2020. Sudjelovalo je 35 djelatnika (učitelji i stručni suradnici). 16. listopada 2020., na Stručnom skupu odrađena su dva predavanja; Isus – liječnik i Škola kao prostor razvoja osobnog, socijalnog i profesionalnog identiteta učenika. Radionica je bila vrlo konstruktivna, a posebice kvalitetno i potrebno ocjenjujem raspravu i dijalog nakon poslušanog predavanja prof. dr. sc. Josipa Burušića, istraživača obrazovanja i voditelja u Znanstvenom centru izvrsnosti za školsku efikasnost i školski menadžment Instituta Ivo Pilar. Rasprava i radionica su trajale nepredviđeno dugo (skoro puna 2 sata), tako da je odluka Skupa bila da se treće predavanje posluša unutar Učiteljskog vijeća koje je održano 21. listopada 2020. I nakon snimljenog predavanja Pozitivna komunikacija kao temelj za dobru suradnju, razvila se „pozitivna komunikacija i dijalog“ koji je trajao nepredviđeno dugo. Za zaključiti je da su predavanja i radionice bili kvalitetni i da je ovakav oblik rada, stručnog osposobljavanja i trajne formacije, izvrstan oblik osnaživanja djelatnika katoličke škole.