COOR/PB NOVOSTI ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./2021.

obavijest2bUČENICI NA PODRUČJU GRADA RIJEKE:

U novoj školskoj godini, cijena za COOR/PB će se svim učenicima na području Grada Rijeke računati po dohotku kućanstva (100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn), nema više opcije od 100,00 kn za prvašiće s područja Grada Rijeke. Također, naplata za usluge COOR/PB-a od roditelja će se vršiti od rujna 2020. do lipnja 2021. godine, što čini 10 mjeseci.

Roditelji koji imaju dvoje ili više djece u školi: za drugo dijete cijena se smanjuje za 30%, za treće dijete 60% , a za svako četvrto dijete ili više za 100%.

U slučaju da roditelji imaju više od jednog djeteta koje pohađa Školu, molimo Vas da naznačite razredno odjeljenje djeteta na Izjavi o članovima kućanstva, kako bi mogli ostvariti gore navedene pogodnosti.

DOKUMENTACIJA KOJU TREBA PREDATI do 25.09.2020. (na području Grada Rijeke):

  1. Prosjek neto plaće za posljednja tri mjeseca ( lipanj, srpanj i kolovoz) ili godišnju poreznu prijavu/odrezak od mirovine/dokaz o statusu nezaposlenosti
  2. Ugovor za COOR/PB koji su roditelji dobili od strane Škole
  3. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

TKO NE PREDAJE GORE NAVEDENU DOKUMENTACIJU:

  • Roditelji koji zbog zaštite podataka ne žele predati potrebnu dokumentaciju za izračun cijene COOR/PB-a plaćat će najvišu cijenu od 320,00 kn i predati vlastoručno potpisanu suglasnost za navedenu cijenu (samo na području Grada Rijeke)
  • Roditelji koji imaju potvrde od Grada Rijeke kao korisnici Socijalnog programa i oslobođeni su plaćanja PB/COOR-a, predaju samo Potvrde od Grada i Ugovor. 

UČENICI IZVAN GRADA RIJEKE:

Svi učenici koji imaju prebivalište izvan Grada Rijeke ne moraju predati dokumentaciju potrebnu za izračun cijene PB/COOR, osim ispunjenog Ugovora jer će oni plaćati cijenu od 450,00 kn mjesečno osim u slučaju ako imaju određene subvencije od strane Općine ili Grada u kojem žive.

DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PREDATI DO 25.09.2020. (izvan Grada Rijeke):

  1. Ugovor za COOR/PB koji su roditelji dobili od strane Škole
  2. Potvrde o subvencioniranju od Općina /Gradova u slučaju da su ostvarili pravo za iste.

Izjava o članovima zajedničkog kućanstva: Izjava o članovima zajedničkog kućanstva