Izbori zastupnika u Hrvatski sabor

Temeljem dopisa resornog Ministarstva (KLASA: 602-01/24-01/00160, URBROJ: 533-05-24-0001) informiramo vas da je sukladno Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, 17. travnja 2024. godine, odnosno dan provedbe izbora zastupnika u Hrvatski sabor neradni dan.