Brojevi uprave

Naziv: 

Katolička osnovna škola “Josip Pavlišić”
Omladinska 14
51 000 Rijeka
ured@kat-os-jpavlisic.hr

Ravnateljica:
ravnatelj@kat-os-jpavlisic.hr
098/170-8416
051/569 – 150
Radno vrijeme: 9:00-17:00

Tajnica:
tajnistvo@kat-os-jpavlisic.hr
051/569-152
Radno vrijeme: 7:30 – 15:30

Voditeljica računovodstva:
racunovodstvo@kat-os-jpavlisic.hr
051/569-151
Radno vrijeme: 8:30 – 14:30

Psihologinja:
psiholog@kat-os-jpavlisic.hr
051/569-153

Knjižničarka:
knjiznica@kat-os-jpavlisic.hr

Pedagoginja: 
pedagog@kat-os-jpavlisic.hr