Vijeće roditelja

Članovi Vijeća roditelja:

1.a Sanjin Vičić
1.b Marin Belavić
1.c Vanja Gnjidić
2.a Goran Uršić
2.b Alenka Šuljić Petrc
3.a Ana Kuba
3.b Snježana Glavaš
4.a Rajka Alfreider Horvat
4.b Lidija Bilić Zulle
5.a Mate Drmić
5.b Aleksandra Blažič
6.a Ivana Capan
6.b Duje Vukas