Mogu li šale i igre povrijediti prijatelja?

U srijedu 29. 11. 2017. g. održana je radionica za učenike 3.a razreda u suradnji sa školskom psihologinjom. Razgovaralo se o ponašanjima koji mogu povrijediti prijatelja. Učenici su prepoznali ponašanja koja u početku mogu biti dio svakodnevne igre i zabave, ali u jednom trenutku prerastaju u nešto što nije ugodno drugoj strani. Učenici su prepoznali da je upravo trenutak kada se druga strana osjeća loše trenutak kada je šala i igra prerasla u povredu prijatelja i vodi nasilnom ponašanju.