Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  • vlč. Mato Berišić
  • gđa. Kristina Zubalj
  • dr. sc. Mario Tomljanović
  • dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević
  • Mate Drmić
  • učiteljica Ivana Oštarić (predsjednica Školskog odbora)
  • učitelj Jure Kaurloto