Školski odbor

Članovi Školskog odbora:

  • vlč. Mato Berišić
  • gđa. Kristina Zubalj
  • dr. sc. Mario Tomljanović
  • dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević
  • Lidija Bilić-Zulle
  • učiteljica Ivana Oštarić (predsjednica Školskog odbora)
  • učitelj Jure Kaurloto

Zapisnik prve sjednice Školskog odbora u 2023./2024.

_________________________________________________________________________________________________________________

Zapisnik prve sjednice Školskog odbora 2022.

Zapisnik druge sjednice Školskog odbora 2022.

Zapisnik treće sjednice Školskog odbora 2023.

Zapisnik četvrte sjednice Školskog odbora 2023.

Zapisnik pete sjednice Školskog odbora 2023.