Nabava

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Dokumenti potrebni za Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – „Nabava udžbenika obveznih i izbornih predmeta za učenike Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ u Rijeci za školsku godinu 2021./2022. nalaze se u privitku:

 

 

Arhiva:

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda za udžbenike: Zapisnik

Odluka o odabranom ponuditelju za nabavku udžbenika u šk. god. 2020.2021.: Odluka

Dokumenti potrebni za Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave – „Nabava udžbenika obveznih i izbornih predmeta za učenike Katoličke osnovne škole „Josip Pavlišić“ u Rijeci za školsku godinu 2020./2021. nalaze se u privitku: