Posjet HE Rijeka – integrirani tjedan energije

Dana 11. studenoga, u sklopu Integriranog tjedna energije, učenici trećih razreda, posjetili su Hidroelekranu Rijeka. Inženjeri u pogonu, Luka Miškulin i Marino Mance, pokazali su nam hidroenergetsko postrojenje. Razgledavali smo glavnu halu strojarnice te generatorski i turbinski kat. Na izloženim maketama, učenici su mogli naučiti kako postrojenje koristi  vodotok rijeke Rječine i da se napaja iz akumulacijskog jezera Valići na kojem je sagrađena brana. Elektrana je puštena u pogon 1968. i ima vrlo atraktivnu lokaciju – centar Grada.

Uz mnogobrojne aktivnosti u kojima smo sudjelovali tijekom integriranog tjedna, posjet hidroelektrani pomogao je učenicima razumjeti način korištenja obnovljivog izvora energije kako bi građani našega Grada imali dovoljno električne energije za sve svoje potrebe.