PROMEHS: Promoting Mental health at Schools

promehsUčenici trećega i sedmoga razreda naše Škole sudjelovali su u PROMEHS projektu tijekom prvog polugodišta šk. god. 2021./2022. Projekt su provodile razrednice putem radionica.

Cilj PROMEHS projekta je razvoj, implementacija i evaluacija kurikuluma za mentalno zdravlje djece od predškolskog uzrasta do srednjoškolske dobi. U projekt je uključeno sedam zemalja: voditelj projekta je Sveučilište u Milanu, a suradnici su Malta, Latvija, Rumunjska, Portugal, Grčka te Hrvatska. Naša je zemlja uključena s tri predstavnika: Učiteljski fakultet u Rijeci, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke, te Upravni odjel za odgoj i obrazovanje Primorsko-goranske županije.

Predstavnici projekta osigurali su edukacije provoditeljima te su redovito održavali supervizije.

U projekt su bili uključeni i roditelji naših učenika koji su spremno sudjelovali na roditeljskom sastanku vezanom uz projekt te u provedbi radionica. Radionice PROMEHS projekta obuhvaćaju različite teme i aktivnosti primjerene dobi učenika, a u svrhu provedbe mentalnog zdravlja. Učenici su izrazito dobro reagirali na radionice, rado su sudjelovali te zasigurno stekli nove spoznaje o prepoznavanju emocija, komunikaciji, zauzimanju za sebe, prepoznavanju štetnosti digitalnog svijeta, razumijevanja vlastitih potreba i želja, razumijevanja drugih ljudi…

Provedene ankete po završetku projekta pokazuju visoku razinu zadovoljstva i učenika i roditelja te provoditelja projekta u našoj Školi.

Zahvalni smo na ovakvoj prilici te ćemo zasigurno nastaviti brinuti o mentalnom zdravlju naših učenika.