Radionica za roditelje: Moje dijete i ja. Što je važno za uspjeh u školi?

Radionica-šk uspjehNa radionici za roditelje održanoj 19. 10. 2017. g. razgovaralo se o obrazovnom uspjehu učenika.

Ovo je prva radionica u planiranom ciklusu od tri radionice koje će se održati tijekom ove školske godine i u kojima će se govoriti o različitim područjima uspjeha učenika. Radionicu su vodile ravnateljica s. Marija Maja Dolenec i školska psihologinja Danijela Perić Kosović.

Diskusijom, razgovorom i igranjem uloga promišljalo se o tome što zaista određuje uspjeh ili neuspjeh djeteta te kako se na uspjeh gleda iz različitih životnih uloga – učenika, učitelja i roditelja. Roditelji su posebno izdvojili  osjećaje učenika koji se nalaze u testnim situacijama, kao i uloge učitelja koji trebaju vrednovati ishod učenika iako uloženi trud nije polučio željeni ishod. Roditelji su jasno izdvojili čimbenike na strani djeteta, roditelja i škole koji su međusobno povezani, a mogu se uzeti kao smjernice za poticanje razvoja navika, znanja i stavova koji će se pozitivno odraziti na kompetencije učenja i postizanja školskog uspjeha.

Nadalje, prepoznala se složenost različitih utjecaja na školski uspjeh i potrebu njihovog pravilnog razumijevanja kako bi se realno prepoznalo djetetove mogućnosti i potaknulo djetetovu motivaciju i doživljaj sebe kao kompetentne osobe.