Raspored utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u 1. razred u školskoj godini 2017./2018.

Utvrđivanje psihofizičkog stanja djece  provodit će se u periodu od  15. 02. do 30. 03. 2017. godine.

Upisni postupak uključuje sistematski pregled u ordinaciji za školsku medicinu, Zavod za javno zdravstvo PGŽ,  Rijeka, Studentska 1, u  ambulanti ˝Centar˝,  kod  Maje Sepčić, dr. med.  339-864

Termini pregleda liječnika školske medicine:

Vrijeme

Ispitivanje zrelosti djece za školu provodit će psihologinja Danijela Perić Kosović u prostoru škole prema sljedećem rasporedu:

Vrijeme2