Upis članova u UZ Maslačak u šk. god. 2022./2023.

Dragi naši učenici,

s početkom izvannastavnih aktivnosti započeli su upisi u Učeničku zadrugu Maslačak. Svi učenici čija je izvannastavna aktivnost jedna od sekcija Zadruge mogu postati njeni članovi. Aktivnosti će se provoditi jednom tjedno, a koje su sve sekcije i njihovi voditelji pogledajte u nastavku.

 

 

 

 

Šah – Marija Brezac Kumburić

Rukomet – Ana Debelić

Atletika – Luana Bobanović (zamjena za Ivanu Kabalin)

Plesne cipelice – Doria Grdaković

Sparta – Tonka Babić

Školski vrt – Marijana Miškulin

Šivko rukotvorko – Lara Pecman

Domaćinstvo – Ivana Oštarić

Tamaris – s. Ema (Marina) Škriljevečki

Školski radio – Morena Poljančić

Dramska grupa – Dajana Weiss

Likovnjaci – Andrea Dujmešić Kopić

Za sve članove članarina je besplatna, a stupanjem u članstvo članovi preuzimaju obveze i prava utvrđena Pravilima Učeničke zadruge Maslačak koje se nalaze na web stranici škole.

Cilj rada Učeničke zadruge Maslačak je kroz različite sadržaje pojedinih sekcija učenicima pomoći da lakše razvijaju svoje sklonosti, interese i sposobnosti, ali i uče pojedine nastavne sadržaje te razvijaju ekološku svijest. Kroz različite aktivnosti učenici će razvijati poduzetničke vještine kao što su inovativnost, kreativnost, upornost, sposobnost prezentacije i timski rad. Njihovi će radovi biti predstavljeni, među ostalim na prodajnim školskim sajmovima.

Postani i ti član naše Učeničke zadruge Maslačak!