Ustrojen novi Nadbiskupijski ured za katoličke škole

web-katehetskiBudući da na području Riječke nadbiskupije postoje dvije katoličke škole (Salezijanska klasična gimnazija s pravom javnosti i Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić“ u Rijeci) riječki nadbiskup mons. dr. Ivan Devčić osnovao je 18. listopada 2017. Nadbiskupijski ured za katoličke škole. Predstojnicom Ureda imenovao je gđu Kseniju Rukavina Kovačević, koja ujedno obnaša i službu predstojnice Katehetskog ureda Riječke nadbiskupije. Tim je povodom dana 19. listopada pozvao ravnatelje navedenih škola, doc. dr. sc. don Niku Tunjića i s. Maju Dolenec, te predstojnicu novoosnovanog ureda na prvi zajednički susret. Tema susreta bila je ustrojba rada Ureda i njemu pripadajućeg Vijeća koje će biti sastavljeno od sljedećih članova: predstojnica Ureda, ravnatelji katoličkih škola na području mjesne Crkve, predstavnici roditelja i učitelja pojedinih katoličkih škola.

Prema Odredba Hrvatske biskupske konferencije o katoličkim osnovnim i srednjim školama temeljne zadaće Nadbiskupijskog ureda za katoličke škole su: „promicati, međusobno povezivati i razvijati katoličke škole unutar mjesne Crkve; brinuti se da pojedine katoličke škole djeluju u skladu sa svojim statutima kao jedinstven i usklađen sustav; paziti na njegovanje posebnosti katoličkih škola, kako u odgojno-obrazovnom tako u drugim odobrenim programima, u formaciji njihovih djelatnika i odgoju učenika u duhu evanđeoskih vrijednosti; provoditi u djelo odgojno-obrazovni projekt; u povezanosti s osnivačem voditi brigu o materijalnom poslovanju škola, održavanju školskih zgrada i nabavi opreme te surađivati s Nacionalnim uredom i predstavnicima mjerodavnih vlasti na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini u pitanjima koja se odnose na katoličke škole“ (Odredbe, čl. 23). A zadaće Vijeća Nadbiskupijskog ureda su: „brinuti se za provođenje pastoralnih smjernica dijecezanskog biskupa u povezanosti s općim smjernicama katoličkoga odgoja i obrazovanja; razmatrati materijalna pitanja katoličkih škola kao i ona koja se tiču njihova života i djelovanja unutar mjesne Crkve; sudjelovati u formaciji djelatnika i odgoju školske djece i mladih u duhu evanđeoskih vrijednosti“ (Odredbe, čl. 26).

Na području Hrvatske trenutno djeluje 10 osnovnih i 12 srednjih katoličkih škola. Nad/biskupijski uredi za katoličke škole u Hrvatskoj u uskoj su povezanosti s Nacionalnim uredom za katoličke škole i Vijećem HBK za katolički odgoj i obrazovanje.

Izvor: Riječka nadbiskupija.hr