Zajedno u Školi na sinodalnom hodu crkve

katehetski-scaled-e1638355069375-770x470(Izvor: Riječka nadbiskupija)

Članovi Školskog odbora Katoličke osnovne škole Josip Pavlišić u Rijeci 30. studenog o.g. imali su priliku na svojoj redovitoj sjednici pobliže se upoznati s osnovnim smjernicama Sinodalnog hoda Crkve koji je za Riječku nadbiskupiju svečano otvoren 17. listopada o.g. Sjednici su nazočili: ravnateljica Škole Jasna Buketa, predsjednica Školskog odbora Ivana Oštarić, tajnica Škole Daniela Jelavić, predstavnik Vijeća učitelja Jure Kaurloto, predstavnik Vijeća roditelja Mate Drmić, duhovnik Škole mons. Sanjin Francetić te predstavnici Osnivača generalni vikar Riječke nadbiskupije vlč. dr. Mario Tomljanović, predstojnica Ureda za katoličke škole dr. sc. Ksenija Rukavina Kovačević, član i župnik Župe sv. Ivana Krstitelja na Škurinjama vlč. Mato Berišić.

Sjednica je započela zajedničkom molitvom Duhu Svetom za Sinodalni hod Crkve koju je predvodio vlč. Mato Berišić. Nakon usvajanja Zapisnika prošle sjednice, predstojnica Ureda za katoličke škole u suradnji s Generalnim vikarom prezentirala je pastoralne prioritete u Godini obitelji Amoris laetitia i temeljne smjernice Sinodalnog hoda te potaknula predstavnike pojedinih školskih tijela na dublje promišljanje o pojedinim aspektima vlastite radne, školske, vjerske i druge javne prakse u skladu s deset tematskih jezgri koje nudi Pripremni dokument Sinode. Poseban naglasak stavila je na važnost iščitavanja Papinih poruka objavljenih u nekoliko novijih dokumenata, kao što su: „Christus vivit“ (Krist živi), „Amoris laetitia“ (Radost ljubavi), „Fratelli tutti“ (Enciklika o bratstvu i socijalnom prijateljstvu), „O odgoju“ te enciklika sv. Ivana Pavla II. „Christifideles laici“ (Vjernici laici). Generalni vikar Riječke nadbiskupije govorio je o širem crkvenom i vjerničkom značenju ovih pastoralnih događanja za mjesnu Crkvu. Ukratko je predstavio rad i planove nekih nadbiskupijskih ureda po tom pitanju. Pozvao je sve članove Školskog odbora, koji su ujedno i predstavnici pojedinih školskih tijela, da pokušaju skupa promišljati kako današnju stvarnost, koja je ispunjena brojnim izazovima, učiniti plodnim tlom za promicanje ne samo vlastitog dobra nego i općeg dobra u duhu sinodalnog zajedništva. Svi članovi su potom dobili po jedan primjerak apostolske pobudnice „Amoris laetitia“ i molitvu Duhu Svetom za Sinodalni hod Crkve. Ravnateljica Škole i predsjednica Školskog odbora zahvalile su izlagačima na iscrpnom uvodu u navedena pastoralna događanja i nastavile s definiranim točkama dnevnog reda koje su se ticale unutarnjeg života i rada Škole.

KRK