Cjelodnevna nastava

CJELODNEVNI ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD

Cjelodnevni odgojno – obrazovni rad je specifičan oblik odgojno-obrazovnog rada u nižim razredima osnovne škole, gdje se ravnopravno izmjenjuju organizirana nastava, organizirano i neorganizirano slobodno vrijeme učenika i prehrana. Namijenjen je homogenoj skupini djece. U školi se boravi 8  sati. Odgojno-obrazovni proces vode dvije učiteljice koje su ravnopravne. Svaka učiteljica predaje tri nastavna predmeta. Svaka minuta je organizirana i indirektno ili direktno vođena od strane učitelja. Takav oblik rada omogućuje djetetu školski život ispunjen različitim sadržajima koji će povoljno utjecati na razvoj njegove cjelokupne osobnosti te individualnih i jedinstvenih potencijala.

Na taj način pripremamo učenike za daljnje obrazovanje i cjeloživotno učenje.

Od školske godine 2022./2023. svi razredi razredne nastave pohađaju program COOR-a.

Okvirni program organiziranog slobodnog vremena:  Okvirni program OSV-a