Povijest i identitet škole

Povijest
O Josipu Pavlišiću
Identitet škole


Povijest

Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić“

Katolička osnovna škola „Josip Pavlišić“ prva je katolička osnovna škola u Rijeci. Osnovala ju je Riječka nadbiskupija na upit brojnih roditelja zainteresiranih za ovaj projekt, a svoja je vrata prvoj generaciji prvašića otvorila u školskoj godini 2015./2016. Nalazi se u zgradi bivšeg Filozofskog fakulteta te tako nastavlja dugogodišnju tradiciju odgoja i obrazovanja na tom području.

Škola radi po Nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, a nastava je organizirana sukladno propisanom kurikulumu. Nastava se odvija u prostranim učionicima, a učenici vrijeme mogu provoditi i u velikom i uređenom okolišu i dvorištu škole.

Učeniku se pristupa kao pojedincu te mu je omogućeno kvalitetno obrazovanje i odgoj u skladu s kršćanskim vrijednostima.

O Josipu Pavlišiću

nadbiskup Josip Pavlišić
nadbiskup Josip Pavlišić

JOSIP PAVLIŠIĆ (28. prosinca 1914. zaselak Srbljani, župa Stari Pazin – Rijeka, 9. prosinca 2005.)

Prva katolička osnovna škola na području Primorsko-goranske županije nosi ime pokojnog riječko-senjskog nadbiskupa Josipa Pavlišića koji je odgajao generacije vjernika u duhu evanđelja i bio voljen u puku i kleru.

Njegova se vrijednost očituje u kulturnom i duhovnom radu, a zaslužan je za mnoga dobra:

 • osnivanje otvorene Srednje škole za spremanje svećenika, tj. klasične gimnazije, u Pazinu 1945. godine iz koje su izišli brojni svećenici i istaknuti intelektualci
 • proširo je prostor za Visoku bogoslovsku školu, Bogoslovno sjemenište, ali i za Caritas Riječke nadbiskupije u vrijeme Domovinskog rata dok je obnašao dužnost senjsko-modruškog pomoćnog biskupa
 • poticao je obnovu mnogih kulturnih spomenika, crkava i crkvenih zgradana području nekadašnje Riječko-senjske nadbiskupije

Da se Pavlišić nije iskazao svojom odvažnošću za života, ne bi bilo moguće otvoriti ni prvu katoličku osnovnu školu u Rijeci te zato s punim pravom nosi ime ovog važnog svećenika i biskupa.

Identitet Škole

Katolička osnovna škola nudi odgojni program kojemu je cilj:

 • kvalitetno obrazovanje
 • cjelokupna formacija učenika
 • osobna briga za svakog učenika
 • otvaranje učenika svijetu, a da pritom ne gubi nacionalni identitet

U tome nam je pomoć bogato i široko iskustvo odgoja i obrazovanja katoličkih škola u Europi i svijetu.

PEDAGOGIJA ŠKOLE
Srž našeg obrazovanja jest cjelovita formacija djece iz čega proizlazi naše geslo: Cjeloviti čovjek (homo integralis). Obrazovni modeli u skladu su s vrijednostima hrvatskog Ustava i nadahnuti su kršćanskom pedagogijom u čijem je temelju slika čovjeka stvorenog na sliku Božju.
Cilj je razvijati:

 • inteligenciju
 • spoznaje koje će upravljati sposobnostima učenika
 • duhovnost
 • osobnu savjest
 • svijest društvene odgovornosti
 • volju
 • osjećajnost

Škola pedagogiju ostvaruje putem ključnih pravaca odgoja, obrazovanja i formacije učenika.

METODOLOŠKI I OPERATIVNI PRAVCI
Metodološki i operativni pravci načini su formativnih ponuda i nacrti učenja te njihovo ostvarivanje.
a) pozornost usmjerena na osobu
Škola svoju pedagogiju usmjerava prema svakom pojedinom učeniku. Takva se pedagogija ostvaruje u kulturnim aktivnostima, poticanju međusobnog poštivanja i pomoći.
b) pozornost usmjerena na učenje

 • poticanje motivacije
 • kvalitetno učenje – učenik uči kako učiti
 • učitelj kao posrednik koji olakšava proces stjecanja znanja i stavova
 • formativno i sumativno praćenje učenika s ciljem oblikovanja i formiranja učenika

c) pozornost usmjerena na odnos škola – obitelj
Da bi roditelji mogli slijediti tijek formiranja vlastite djece predviđeni su:

 • razgovori s učiteljima i pedagozima
 • skupni susreti
 • kazališne i glazbene priredbe, sportska natjecanja i sl.

Uz navedeno promoviraju se kulturološke, religiozne, društvene i sportske inicijativeradi duhovnog i intelektualnog bogaćenja učenika.

ŠKOLA, ZAJEDNICA KOJA ODGAJA
Odgojni projekt može se djelotvorno ostvariti samo zajedničkim naporom te je zadaća svih ostvariti ozračje za rad i razvoj učenika.
UČITELJI – posrednici u ostvarivanju odgojnih ciljeva trebaju:

 • produbiti vlastitu duhovnu i pedagošku formaciju
 • u formaciju učenika uključiti vlastito kršćansko i ljudsko iskustvo
 • stručno se usavršavati
 • sudjelovati u zajedničkom radu istraživanja novih odgojnih putova i zajedničkih projekata
 • dati osobni doprinos i osobno svjedočanstvo i u vanškolskim inicijativama.

RODITELJI su prvi i posljednji odgovorni za odgoj i obrazovanje vlastite djece. Škola im se obraća s ciljem da sudjeluju i surađuju u odgoju djece te da sudjeluju u školskim i izvanškolskim inicijativama.
UČENICI su oni prema kojima su usmjerene sve naše aktivnosti. Trebaju biti spremni ozbiljno prihvatiti odgovornost učenja, poštivanja školskih pravila i drugih učenika te samovoljno sudjelovati na školskim i društvenim inicijativama.
SVEĆENICI, REDOVNICI I REDOVNICE u pastoralnoj su službi. Pomažu našim učenicima u problemima i traženju važnih odgovora te su uvijek spremni savjetovati obitelji učenika.