Dokumenti

Popis dokumenata:

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Katolička osnovna škola “ Josip Pavlišić “ uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13).  Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Katoličkoj osnovnoj školi “Josip Pavlišić“. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati na adresu škole ( Katolička osnovna škola “ Josip Pavlišić “ , Omladinska 14, 51000 Rijeka ) ili donijeti osobno u Ured tajnika škole.

Obrasci:

Arhiva: