Izvannastavne aktivnosti

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI – 2020./2021.

Izvannastavne aktivnosti za 1. i 2. razrede

Izvannastavna aktivnost Izvršitelj programa Razred
Mali istraživači Ivana Radošević 1.a, 1.c
Mali istraživači Marina (s. Ema) Škriljevečki 1.b, 2.b
Dramska grupa Marta Žambok 1.b, 1.c, 2.b
Sportska igraonica Ivana Oštarić (uz asistenciju pedagoginje) 1.a, 1.b, 1.c, 2.a, 2.b
Glazbena radionica Sandra Vagaja 1.b, 1.c, 2.a, 2.b
Školski vrt Marijana Miškulin 1.a, 1.b, 2.a, 2.b
Školski zbor Maša Magzan 1.b, 1.c, 2.a
Likovna grupa „Eko art“ Martina Simonetti 1.b, 1.c

Izvannastavne aktivnosti za 3. i 4. razrede

Izvannastavna aktivnost Izvršitelj programa Razred
Sportska grupa Marko Grizelj 3.a, 3.b
Sportska grupa Anamarija Kos 4.a, 4.b
Mali glagoljaši Danijela Stojaković 3.b
Matematički klub Marijana Janeš 3.a, 3.b
Kazalište sjena Barbara Stipetić 4.b
Plesna skupina „Krila“ Morena Poljančić 4.a, 4.b
Glazbena radionica Jelena Mandić 3.a
Domaćinstvo Ivana Bruketa 4.b

Izvannastavne aktivnosti za 5. i 6. razrede

Izvannastavna aktivnost Izvršitelj programa Razred
Školski Caritas Dario Perković 5.b, 6.a, 6.b
ŠSD Voditelj: Josip Kumburić 5.a, 5.b
Asistent: Doria Vojnović 6.a, 6.b
Prva pomoć Ingrid Wolf Stefan 5.a, 5.b, 6.a, 6.b
Mali scenografi i Škola stripa Andrea Dujmešić Kopić 5.b, 6.a

 

OSV – Organizirano slobodno vrijeme

Kroz cijelu nastavnu godinu učenici će kroz različite aktivnosti, vježbe i sadržaje svjetovne i duhovne tematike, usvajati nova znanja, bogatiti postojeća i oplemenjivati zajedništvo Škole i zajednice u kojoj žive, uče i rade. Aktivnim i redovitim sudjelovanjem u odabranoj aktivnosti, učenici će uz učenje aktivno bogatiti svoju maštu i kreativnost, kao i svakodnevne radne navike i odgovornost.

Obradom različitih sadržaja u kojima se naglasak stavlja na promicanje temeljnih vrijednosti: ljubavi, prijateljstva, obitelji, zajedništva i vjere, nastoji se kod učenika potaknuti življenje istih vrijednosti u svakodnevnom životu.

Učenici se tijekom godine pripremaju za razne priredbe u Školi (Dan škole, Božićna priredba, priredba za kraj godine), ali i izvan Škole.