Kalendar rada

Nastavna godina počinje 5. rujna 2022. godine i završava 21. lipnja 2023. godine.
Prvo polugodište traje od 5. rujna do 23. prosinca 2022. godine.
Drugo polugodište traje od 9. siječnja do 21. lipnja 2023. godine.

  • Jesenski odmor traje od 31. listopada 2022. do 1. studenog 2022. godine.
  • Prvi dio zimskoga odmora traje od 27. prosinca 2022. do 5. siječnja 2023. godine.
  • Drugi dio zimskoga odmora traje od 20. do 24. veljače 2023. godine
  • Proljetni odmor traje od 6. do 14. travnja 2023. godine.