Kalendar rada

Riječka nadbiskupija kao osnivač Katoličke osnovne škole “Josip Pavlišić” u Rijeci odlučila je odabrati sljedeći model realizacije školskog rada i odmora za učenike:

  • Nastavna godina počinje 7. rujna 2020., a završava 18. lipnja 2021. godine
  • Prvo polugodište traje od 7. rujna do 23. prosinca 2020. godine
  • Drugo polugodište počinje 11. siječnja i traje do 18. lipnja 2021. godine
  • Jesenski odmor za učenike počinje 2. studenog i traje do 3. studenog 2020. godine
  • Prvi dio zimskog odmora za učenike počinje 24. prosinca 2020. godine i traje do 8. siječnja 2021. godine
  • Drugi dio zimskog odmora za učenike počinje 23. veljače. i traje do 26. veljače 2021. godine
  • Proljetni odmor učenika za učenike počinje 2. travnja i traje do 9. travnja 2021. godine.