Akustična ekologija

Povodom brojnih dana u ožujku posvećenih prirodi i ekologiji, na nastavi glazbene kulture sa 7. i 8. razredima obrađena je tema tzv. AKUSTIČNE EKOLOGIJE.

Dani u ožujku povezani s obrađenom temom su sljedeći:

  • 3.3. Svjetski dan divljih životinja
  • 5.3. Dan očuvanja energetske efikasnosti
  • 7.3. Dan planina
  • 14.03. Međunarodni dan rijeka
  • 21.03. Svjetski dan šuma
  • 22.03. Svjetski dan voda

U sklopu teme Akustična ekologija učenici su pogledali TEDEd video „Glas prirodnog svijeta“ u kojem Bernie Krause predstavlja rezultate svojih istraživanja. Kao inženjer zvuka, on preko 40 godina snima zvukove prirode i evidentira promjene prirodnog okruženja kroz promjene zvuka u tom prirodnom okruženju. Ideju o korištenju zvuka za analizu zdravlja okoliša učenici su raspravili kroz nove pojmove, a to su geofonija, biofonija i antrofonija.

Posebna pažnja je bila usmjerena primjeni akustične ekologije, a to je da se kroz promjenu zvuka određenog okruženja može preciznije saznati na koji način se sječa stabala ili neko drugo zagađenje odražava na život biljnog i životinjskog svijeta u tom okruženju nego što je to moguće vidjeti sa slike ili pukim brojanjem prisutnih biljnih i životinjskih vrsta. U centru rasprave je bila Krauseova teza:

„ako slika vrijedi 1000 riječi, onda zvuk vrijedi 1000 slika.“