Dokumenti potrebni za utvrđivanje cijene za sudjelovanje roditelja u dijelu troška rada učitelja u produženom boravku/cjelodnevno odgojno-obrazovnom radu

usklicnikIstičemo da je u šk. god. 2019./2020.:

  1. Roditelju, odnosno staratelju učenika I. razreda s prebivalištem na području Grada Rijeke Zaključkom Gradonačelnika Grada Rijeke utvrđena mjesečna cijena Programa cjelodnevno odgojno-obrazovanog rada u iznosu od 100,00 kn
  2. Roditelj, odnosno staratelj učenika II., III. i IV. razreda s prebivalištem na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni Programa produženog boravka za dio troškova rada učitelja ovisno o dohotku po članu kućanstva – 100,00 kn, 180,00 kn ili 320,00 kn.
  3. Roditelj, odnosno staratelj učenika I., II., III. i IV. razreda koji nema prebivalište na području Grada Rijeke sudjeluje u cijeni rada učitelja u iznosu 450,00 kn mjesečno za vrijeme trajanje Programa. Isti nisu obvezni donositi nikakvu dokumentaciju.
  4. Besplatno – roditelji učenika polaznika PB/CN-a koji koristi prava iz socijalne skrbi Grada Rijeke sukladno Odluci o socijalnoj skrbi.

Potrebna dokumentacija:

  1. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva (dostupna na internetskoj stranici škole /O školi/Dokumenti/Obrasci)
  2. Dokaz o statusu nezaposlenosti (potvrda Zavoda za zapošljavanje)
  3. Prosjek plaće zaposlenih roditelja za posljednja tri mjeseca – lipanj, srpanj, kolovoz (kako bi utvrdili mjesečno sudjelovanje roditelja II., III. i IV. razreda za dio troškova rada učitelja)
    *Potvrde o prebivalištu/boravištu učenika škola će zatražiti od MUP-a (RODITELJI NE MORAJU SAMI PODIZATI POTVRDE)

Rok za predaju dokumenata je: 16. 09. 2019.
Dokumente možete predati u TAJNIŠTVO škole od dana objave do 16. 09. 2019. u vremenu od 8,00 – 16,00 h.