Grad Rijeka financira radne bilježnice šk. god. 23/24

Poštovani,

Gradonačelnik Grada Rijeke je 18. srpnja 2023. godini donio Zaključak kojim je prihvaćeno financiranje nabave obveznih radnih bilježnica od 1. do 8. razreda u školskoj godini 2023./2024. u osnovnim školama u gradu Rijeci.

Ovim Zaključkom nisu obuhvaćene radne bilježnice izbornih predmeta, ostale posebne radne bilježnice, radni listići, likovne mape, atlasi i kutije s radnim priborom.

Sa Waldorfskom osnovnom školom i Katoličkom osnovnom školom „Josip Pavlišić“ će se uskoro zaključiti Ugovor o financiranju radnih bilježnica za obvezne predmete u školskoj 2023./2024. godini te će se Ustanovi transferirati sredstva temeljem dostavljenog Zahtjeva i priloženih računa dobavljača. Ukoliko Ustanova ne raspolaže sa dovoljnom količinom vlastitih sredstava, Grad Rijeka će sredstva transferirati temeljem Zahtjeva i dostavljenog predračuna. Naknadno je, nakon izvršenog plaćanja dobavljačima, potrebno dostaviti ovjereni ulazni račun (preslika) u privitku popratnog dopisa u kojem će biti naznačen iznos s PDV-om i datum kada je isti isplaćen.

 Po zaprimanju ove obavijesti potrebno je o navedenome obavijestiti sve roditelje te u slučaju da je roditelj već nabavio radne bilježnice, Ustanova neće izvršiti nabavu već će roditelju refundirati sredstva temeljem računa (original ili preslika) koji je roditelj dužan dostaviti školi.

Upravnom odjelu je zatim, osim računa dobavljača, dopisu potrebno priložiti i račun od roditelja.

Do 25.07. 2023., potrebno dostaviti presliku računa mailom na ravnateljičin mail - informacija 
je to za one roditelje koji su kupili radne bilježnice. Mogu donijeti račun i fizički u Školu; 
ravnateljici ili u računovodstvo Škole ili pak ubaciti u sandučić ispred ravnateljičinog Ureda 
ili u sandučić na vratima Ureda računovodstva .
Škola je otvorena od 07:00 do 15:00.

Oni koji nisu kupili radne, neka ne kupuju. Škola će izvršiti skupnu narudžbu i naručiti
potrebit materijal u skladu sa zadanim okvirom.
Broj mobitela ravnateljice; 0981708416.

S poštovanjem,

Jasna Buketa, r.