HNK Rijeka – Prijatelj djece

IMG-1965

“HNK Rijeka – Prijatelj djece” je verificirani program Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, koji se provodi među riječkim vrtićima i školama.
Ovaj program našu djecu i mlade potiče na odabir sporta kao jednog od važnih faktora za zdravi rast i razvoj, doprinosi kvaliteti organiziranog provođenja slobodnog vremena te educira o kreativno navijačkom izražavanju i fair playu.