Informacije za COOR i školsku prehranu

Ovo su informacije vezane uz promjene u cjeniku Cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada i školske prehrane za školsku godinu 2023./2024. Svu navedenu dokumentaciju potrebno je skupiti do 25. 9. 2023. i predati razrednicama/ima.

Zaključak