Križni put

5Korizma je posebno milosno vrijeme u našoj Školi kada s našim učenicima puno pričamo i potičemo ih na mnoge dobre odluke. Odluke koje se potom trudimo raditi s ljubavlju. Tada posebno progovaramo o Istini i Dobroti beskrajnoj.

Petak poslijepodne obilježili smo pobožnošću križnoga puta. Učenici 2. c razreda izradili su postaje križnog puta te su ponosno držali postaje kako bi ih svi mogli dobro vidjeti, prema kojima smo čitali razmatranja, molili i pjevali. 

Učenici razredne nastave su se sa svojim učiteljima okupili u hodniku Škole. Razmišljali smo o svom životu i našem križu kojeg želimo nositi po uzoru na Krista.

Neka nam svima ovo vrijeme bude poticaj da se trudimo biti bolji ljudi, hrabri, a ponizni.