Posjet Medicinskom fakultetu – 4.a

MedFa (002)U sklopu projekta „U gostima“, mama našeg Antona, dr.sc. Lara Batičić djelatnica Medicinskog fakulteta ljubazno nas je pozvala u goste.

Nakon kratkog puta od naše škole do fakulteta, dočekali su nas i pozdravili djelatnici fakulteta te poveli na Zavod za biologiju i medicinsku genetiku. Tamo smo se upoznali s osnovama nasljeđivanja bioloških karakteristika ljudi pomoću radionice „Slagalica nasljeđa“, upoznali dijelove mikroskopa te mikroskopirali različite preparate.

Na Zavodu za medicinsku kemiju, biokemiju i kliničku kemiju promatrali smo zanimljive pokuse, upoznali se s priborom za izvođenje pokusa te pravilima ponašanja u laboratoriju.

Nakon posjeta, već jako gladni, marendali smo u fakultetskom parku promatrajući veliku i lijepu zgradu u kojoj smo proveli prijepodne. Možda se jednog dana, budemo li vrijedno radili i učili, vratimo u nju ne kao posjetitelji, već kao studenti!

Mami našeg Antona, gđi Lari zahvaljujemo na organizaciji ovog zanimljivog i poučnog posjeta.

MedFa (002)