Sufinanciranje troškova prehrane

U skladu s odlukom Vlade RH o financiranju troškova prehrane učenika u osnovnim školama obavještavamo vas da od 9. siječnja 2023. u KOŠ Josip Pavlišić svi učenici koji redovito pohađaju školu ostvaruju pravo financiranja/sufinanciranja prehrane za dane kada su na nastavi.