Posjet hidroelektani

HE RIJEKAU srijedu 8.6. učenici trećih razreda su, u sklopu Integriranog tjedna energije, posjetili riječku hidroelektranu. Pod stručnim vodstvom gospodina Denisa Domijana, ing. el., obišli smo hidroenergetsko postrojenje. Razgledavali smo glavnu halu strojarnice te generatorski i turbinski kat.

Hidroelektrana Rijeka je postrojenje koje koristi vode vodotoka rijeke Rječine, tj. vodom se napaja iz akumulacijskog jezera Valići na kojem je sagrađena brana. U pogon je puštena 1968. godine. Sama strojarnica HE Rijeka smještena je na 5 m nadmorske visine, uz korito rijeke Rječine, a blizu morske obale.

U posjeti smo uživali i bilo nam je zaista vrlo zanimljivo. Shvatili smo da proizvesti električnu energiju nije baš jednostavno. Potrebna su posebna postrojenja, strojevi, turbine te djelatnici koji rade u smjenama po 12 sati i noću i danju,  a sve zato kako građani grada Rijeke ne bi ostali bez vrlo važne električne energije!