Projekt skupljanja starih baterija

NaslovnaI ove školske godine uključili smo se u Projekt skupljanja starih baterija. Skupljanje starih baterija organizirano je po razredima. Na kraju svakog mjeseca upisuje se broj skupljenih baterija po razredu te se baterije ubacuju u spremnik. Svaka škola će dobiti priznanje za 3 razreda koja su skupila najviše baterija, a razred s najviše skupljenih baterija biti će nagrađen.

U prošloj godini naša škola osvojila je 3. mjesto po broju skupljenih baterija od ukupno 68 prijavljenih. Skupili smo 542 kilograma baterija što iznosi 2,19 kilograma po učeniku.

Rezultati projekta: http://eko.fris.hr/poredak-kola-u-20202021-.html

Za svaki skupljeni kilogram otpadnih baterija škola će biti nagrađena s donacijom od 4kn/kg na kraju polugodišta ili godine. Rang lista izrađuje se prema skupljenim količinama u kg po djetetu, tako da i najmanja škola može biti najbolja.

Ciljevi projekta:

  • Poticati svijest učenika o potrebi pravilnog zbrinjavanja starih baterija
  • Skrenuti pozornost učenika na važnost odvajanja opasnog otpada od ostalog otpada iz kućanstva
  • Uočiti direktnu povezanost čovjeka i prirode te razumjeti uzročno-posljedične veze ljudskog nemara prema prirodi, te mogućim posljedicama zagađenja površinskih i podzemnih zaliha vode
  • Poticati razvoj svijesti o potrebi očuvanja kvalitete prirodnog okoliša
  • Potaknuti ekološku osviještenost učenika, roditelja te mještana
  • Poticati na ekološko djelovanje u domu i školi te razvijati poduzetnički duh

Mnoge stare baterije i akumulatori u sebi sadrže teške metale kao što su olovo, kadmij ili živa koji, koliko su korisni, toliko su i štetni. Iz oštećenih kućišta starih baterija može doći do istjecanja opasnih tvari i teških metala u vodu i okoliš, čime se ozbiljno ugrožava priroda te zdravlje ljudi i životinja.

Iz istog razloga, starim baterijama i akumulatorima nije mjesto u komunalnom otpadu, niti u prirodi gdje, na žalost, još uvijek često završavaju. Stoga je Zakonom o zaštiti okoliša između ostalog propisano da se i stare baterije moraju odlagati odvojeno od komunalnog otpada.

Friš_projekt skupljanja starih baterija